Matematikçi Dantzig ve Çözülemeyen Problemleri Çözmek

Ünlü matematikçi Dantzig, Berkeley College’da öğrencilik yıllarında bir gün derse geç kalmış. Sınıfa geldiğinde hocasının tahtaya yazdığı iki soruyu ev ödevi sanarak defterine geçirmiş. Evine döndüğü zaman saatlerce çalışıp iki soruyu çözmüş ve ertesi gün hocasına iç rahatlığı ile ödevini teslim etmiş. Aradan tam altı hafta gelmiş ve altı hafta sonra hoca öğrencisinin kapısına gelmiş ve “problemi çözmüşsün” diye bağırmış. “Çözmem gerekmiyor muydu?” diye cevap vermiş Dantzig.

Hocası olan Profesör, derse geç kaldığı gün kendisinin tahtaya yazmış olduğu o iki problemin ev ödevi olmadığını, dünyanın önde gelen matematikçilerinin yüz elli yıldır çözemediği iki ünlü problem olduğunu belirtmiş. Hocası aslında o iki soruyu tahtaya yazarken sınıftaki öğrencilere o iki sorunun çözülemeyen meşhur sorular olduğunu açıklamış. Fakat Dantzig derse geç kaldığı için bu kısmını duymadığı için bir yanlış anlaşılma oluşmuş.

Ünlü Matamatikçi Dantzig yıllar sonra “Birisi bana onların iki ünlü, çözülmemiş problem olduğunu söylemiş olsaydı, sanırım onları çözmeyi denemezdim bile.” demiştir.

Çözebileceğimiz hangi problemlerden, çözemeyeceğimizi düşünerek vazgeçiyoruz?

Acaba kendimizi karşı karşılığımız hangi problemleri, ne ile koşullandırarak çözemeyeceğimizi düşünüp umutsuzluğa kapılıyoruz? Çözebileceğimiz hangi problemleri çözmemize engel oluyoruz? Üzerine savaşmadığımız birçok şey için çabalamaya, düşünmeye değer!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir